Békés Megyei Harcművész Szövetség honlapja, hírek, aktualitások

Karate Hírek, Riportok

A mesterpedagógus taekwon-do mester

Tamás József 5 danos ITF taekwon-do mester több évtizedes munkássága alatt alaposan kivette részét a fiatalokkal való törődésből, foglalkozásból. Nem csoda, hiszen hivatásként éli meg ezt a fontos területet. A magyarbánhegyesi Corvin ITF Taekwon-do klub vezetője, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Magyarbánhegyesi Tagintézményének pedagógusa nemrégiben olyan erőpróbán esett át, ami a maga nemében formabontó. Mesterpedagógusi minősítést szerzett az „Én-védelem –önvédelem komplex személyiség-, közösségfejlesztő és tehetséggondozó program” című mesterprogramjának kidolgozásával, megvédésével. A sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű roma tanulók taekwon-do alapú önvédelem oktatása hosszú idő óta gyakorlat Tamás József mesternél, és most, mint kidolgozott, hosszabb távú módszert tervezte meg portfóliójában.

A sikeres, nyilvános védés után megkönnyebbülten válaszolt a kérdésekre. Annak ellenére, hogy megalapozott volt a program, hiszen negyven éves tapasztalata alapján készítette, meglepődött azon, hogy a vártnál is pozitívabb volt a fogadtatása.

24 éve dolgozok Magyarbánhegyesen, az ott felmerülő problémák, a különleges bánásmód behatárolta ezt a témát. Ráadásul ez segít például a roma származású törekvő és tehetséges fiatalok sportolási igényének kielégítésében is! Úgy érzem, ez a mesterprogram egyben tetőpontja negyven éves munkásságomnak. Az az általános, hogy egy központi műhelyből (pl. pedagógia kutatással foglalkozó intézetből, vagy egyetemről) származó programot valósítanak meg az oktatási intézményekben. Az én esetemben viszont fordítva történt, hiszen egy társadalmi, civil szervezet, egy sportegyesület gyakorlatából indult ki a program és a módszer, ez az innovációs folyamat. Mint közéleti embernek, edzőnek, pedagógusnak, volt önkormányzati képviselőnek kialakult a rálátásom, és ez állt össze programmá. Hogyan lehetne a taekwon-do edzésekkel, a klubbal a sajátos nevelési igényű és a roma tanulóknak az edzettségét növelni, és segíteni az integrációjukat a helyi társadalomba és össz-társadalomba, és hogyan lehetne a másik oldalon a társadalom befogadó képességét növelni. S ehhez rendeltem hozzá konkrét gyakorlati lépéseket is.

– Választott e valaki mester pedagógusi pályázathoz ilyen jellegű témát?

Nincs tudomásom róla, nagyon ritka lehet. Több cikket, dolgozatot olvastam, amelyek érintették a témát, de ezek igazán inkább elméleti, és feltáró jellegűek voltak, én pedig a gyakorlatot is megterveztem konkrétan, időpontbeosztásokkal, tervezéssel. A program 2022 január elsejével indul majd el terveink szerint, ez egy öt éves program, az intézmény vezetésének támogatásával. Létrejött a taekwon-do klubbal egy együttműködési megállapodás is, ami például még tanórán kívüli taekwon-do alapú szakköri önvédelmi képzést is kilátásba helyez!

– Az intézmény, a fenntartó támogatja ezt a fontos munkát. Hogyan áll ehhez a közvélemény, a község polgárai?

Miután évek óta ez már a gyakorlatban is megvalósult, tud róla a falu. Tervezem az előkészítés során, hogy keresem a kapcsolatot a kisebbségi önkormányzattal is. Alaposan előkészítjük a 2022 évi indulást, egyeztetek a partnerekkel, hiszen ez egy öt éves program két szakaszra bontva. A szükséges szakemberek kinevelése is folyamatban van, akik a programot hosszabb távon is működtetik majd, a szakmai felügyeletemmel.

Még sok minden szóba került Tamás József mesterrel. Hatvan évesen is óriási lelkesedéssel magyaráz, tervez, oktat, nevel, ugyanazt a tüzet látom benne, mint amikor annak idején a Békés megyei harcművész szövetséget megalakítottuk. Ez a tűz, ez a lelkesedés a biztosíték arra, hogy ez a nemes program működni fog, hiszen alapvetően a siker ember függő. Egy olyan emberé, akinek a nevelés nem munka, hanem egy életre szóló hivatás! Segítsük benne, mert érdemes!