Békés Megyei Harcművész Szövetség honlapja, hírek, aktualitások

Karate Hírek, Riportok

Karate oktatás az iskolákban

A karate elemek oktatásának egyre nagyobb szerep jut az oktatási intézmények testnevelés óráin. Mint ismeretes, akkreditálták a karate kerettantervet, s elkezdődött az „aprópénzre váltása” ennek a fontos munkának, vagyis, hogy egyre több iskolában és egyre nagyobb mértékben kerüljön sor a karate elemek oktatására. Ezt segítette a későbbiekben megjelenő NAT 2020, mely már konkrétan foglalkozik a karate mozgásműveltség tartalmak oktatásával.

A tanterv elkészítője, Sensei Csákvári László VIII.DAN – aki egyben a Testnevelési Egyetem tanára is – mindig szívesen nyilatkozik erről a fontos kérdésről. Gyulán beszélgettünk, ahol már több továbbképzést tartottak meg.

– Véget ért egy furcsa tanév, s szeptembertől jön a következő. Milyen távlatok vannak a karate kerettanterv megvalósítása előtt?
– A kerettanterv a későbbiekben is formálható, most már látjuk, hogyan lehet az iskolákkal együtt dolgozni, hogy tudunk az iskoláknak segítséget adni, valamint ismerjük, hogy mit tud ebből hasznosítani a Magyar Karate Szakszövetség. Fontos, hogy a 2020 évi NAT, a testnevelés sport műveltségi területen belül magasabb óraszámot biztosít a küzdősportoknak. Így a birkózás, a cselgáncs és a karate tananyagtartalmai megemelkedett óraszámban szerepelnek a testnevelés órákon. A három sportági szövetség több ponton is próbál segíteni a testnevelő tanároknak, melytőlegy három oldalú megállapodást is aláírtak. A testnevelő tanárképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekbe,igény eseténtestnevelő tanár végzettségű szakembereket delegálnak. A felsőfokú végzettséggel rendelkező edzők az iskolákban tudnak heti két órában küzdősport órát tartani, a testnevelés órakeret terhére, segítve ezzel az iskolák feladatellátását és a testnevelő kollégák munkáját. Nem utolsó sorban pedig, a cselgáncs és a karate sportágakbanfolynak az akkreditált testnevelés továbbképzések a végzett testnevelő tanárok számára.E program a karate sportágban annyira népszerű, hogy az elmúlt nehéz időszak ellenére szakképző intézmények tekintetébentöbb, mint 400 pedagógus kolléga vett már részt a továbbképzésen, a köznevelési intézmények esetében pedig több, mint 100 képzett pedagógust találunk. E továbbképzés szeptembertől tovább folytatódik, szeretnénk a végére 1000 pedagógussal megismertetni, hogyan lehet a karatét jól beépíteni a testnevelés óra anyagába. A 30 órás továbbképzés lényege, hogyan tudjuk a karatét megszerettetni a gyerekekkel, ötleteket adunk a testnevelés órákhoz, megmutatjuk, a karate elemeit hogyan lehet más sportágak esetében iskiválóan hasznosítani.Sokan idegenkedtek a továbbképzéstől az elején, avégén pedig jelezték, nem is gondoltak arra, hogy a küzdősportokat ilyen változatosan, több irányban is hasznosítani tudják.Nem beszélve arról, hogy a gyerekek jellemének építésében, siker és kudarc kezelésében, valamint stresszkezelésben és egyfajta mentális „állóképesség” vagy koncentráció képesség kialakításában is segít a gyerekeknek.

– A három lobbyban is erős küzdősport nem lesz egymás riválisa?
– Úgy gondolom, hogy nem. Ugyanis a megnövelt küzdősport óraszám miatt szükség lesz a képzésekre nagyobb számban. Elég sok iskola van, ahhoz, hogy a kollégák irányultságuknak és érdeklődésüknek megfelelően válasszanak a küzdősportágak közül, és az ott szerzett ismereteket építsék be az órákba. Itt kerül előtérbe a sportági szövetségek szerepe, akik szakemberekkel és szaktudással támogatják a pedagógus kollégákat a NAT 2020 által előírt követelmének teljesítésében.

– Gyulán beszélgetünk, ahol a karate élet egy különleges alakja, Baracsi István vállalta el ennek az oktatását. Mennyire kell más módszerekkel oktatni a kollégákat, mint egy karate edzésen. Hiszen nem karatésokról van szó.
– Érdekes kérdés, hiszen a karate azért mégis csak egy nagy fegyelmet és koncentrációt kívánó sportág, mint minden küzdősport. Annak érdekében, hogy a kollégák és a diákok gyorsan megtalálják az eddigi mozgásokkal összefüggő kapcsolatokat, elsősorban a játékos feladatok oldaláról közelítjük meg a képzést, nagyon sok olyan küzdőjátékot bemutatva, ami felkelti a kollégák érdeklődését, a gyerekek pedig szívesen játszanak.

– Akkor mondhatjuk, hogy ez a képzés az előadóművész Baracsi István egyéniségére lett kitalálva? Nagyon jó hangulatúak az ő foglalkozásai…
– Ő hozzáadja a saját, humoros egyéniségét is, mint előadóművész olyan atmoszférát tud teremteni, ami eleve magában hordozza a sikert, majd hozzáadva a saját pedagógiai vénáját is, mint tanító, garantálja a sikert a képzéseken. Teljesen más irányból érinti meg a kollégákat, hiszen az oktatás során pont a tanításnál is hasznosítható stílust viszi be, megtartva a karatéra jellemző paramétereket – jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet- mint karate mester.

– Összefoglalva nem nagy célkitűzés, hanem a szorgos munka várható…
– Így van. A küzdősport iskolai oktatása semmiképpen nem szólhat arról szól, hogy ki-kit „ver meg”, inkább arról, hogyan tudják kezelni a szemtől-szemben megnyilvánuló stresszhelyzeteket. Egy mérhető sportág esetében, ahol a résztvevők az idővel, a teljesítménnyel versenyeznek, más irányból lehet megközelíteni a stressz kezelést. A küzdősportban, fizikai érintkezéssel küzdenek, s így teljesen más jellegű stresszhelyzet alakul ki, mely teljesen más érzelmi problémamegoldást kíván. Ezmás aspektusban mindennapi élet része; nem csak fizikai, hanem verbális téren is. Az iskolás korú gyerekek életében jelen van az agresszió, az interneten, a filmekben és a mindennapi interperszonális kommunikációbanis, akár tudomásul vesszük ezt akár nem. Hiába az a vélemény, hogy ilyennek nem szabadna lenni egy iskolában, a gyerekek minden nap megküzdenek hasonló problémákkal. Ez olyan pszichés folyamatokat kelt a gyermek lelkében, amit meg kell tanulnia kezelni. A küzdősport nagyon jól megtanítja az interperszonális kommunikációban megnyilvánuló emocionális problémamegoldást. A küzdősport hosszú távra építkezik, de óvatosan, óvva a gyerekeket, fokozatosan bevezetve őket a küzdősport által megszerezhető fizikai és jellemfejlesztő műveltségtartalomba. Szeretnénk megmutatni, hogy a küzdősport oktatás erről szól.

Sensei Csákvári László VIII.DAN – A Testnevelési Egyetem tanára

Baracsi István a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban tartott karate oktatást kollégáinak, szívesen mondta el tapasztalatait.

– Mi volt a továbbképzés célja?
– A NAT 2020 testnevelés műveltségi területen belül megfogalmazott karate mozgásanyag feldolgozásának keretében tartottuk. A pandémiás helyzet miatt viszont csak az iskolán belül tudtuk ezt megtartani. Nem csak a testnevelők próbálták ki, hanem a tanítók és tanárok is. Három napon át nagyon jó hangulatban folyt a képzés.Ez egy harminc órás akkreditált képzés, amiről tanúsítványt is kaptak a pedagógusok. Volt, ahol utána az edzéseket is elkezdték, illetve látszott, hogy be is szeretnék építeni az oktatásba az itt tanultakat. Nagyon kíváncsiak voltak az önvédelmi jellegére is a karaténak.

– Mennyire különbözött az edzések hangulata a szakosztályi edzésektől?
– Kicsit másabb volt. Visszanyúltam az előadóművész múltamhoz. Kollégáim nagyon pozitívan álltak hozzá. Ha nem is megszokott szigorral, de eredményesen tudtunk dolgozni.

Baracsi István

A küzdősportok, és ezen belül a karate beépítése az oktatásba tehát újabb távlatok előtt áll. Az iskolák és a pedagógusok éljenek vele!

A képen balról: Csákvári László, Kovács Tamás és Baracsi István karate mesterek